První zvonění nových zvonů v Nepomuku u Plzně

Jana Michálková 15.května 2012

První zvonění nových zvonů v Nepomuku u PlzněPrvní slavností vyzvánění všech zvonů z kostelů sv. Jakuba a sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku se uskuteční v sobotu 19. května v 18.00 hodin. Tři ze čtyř zvonů byly pořízeny z darů kněží a biskupů v rámci Interdiecézního projektu kněžských zvonů pro Nepomuk v Roce kněží 2009/10.

 

Rok se s rokem sešel a my po loňských Svatojánských slavnostech Navalis, posvěcení Kněžských zvonů a jejich převozu do Nepomuku stojíme opět před svátkem svatého Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka a hlavního patrona Čech. Čtyři Kněžské zvony pro Nepomuk byly odlity Zvonařstvím pana Rudolfa Pernera v bavorském Pasově na památku návštěvy papeže Benedikta XVI. v ČR v roce 2009, u příležitosti 280. výročí kanonizace sv. Jana Nepomuka, 200. výročí narození a 150. výročí úmrtí sv. Jana Nepomuckého Neumanna a 800. výročí narození sv. Anežky České. Zvon č. 1, sv. Jan Křtitel a sv. Jan Maria Vianney, as1, 611 kg, zvon č. 2, Panna Maria, Matka Církve a Matka kněží, b1, 514 kg, zvon č. 3, sv. Benedikt a sv. Bernard, c2, 334 kg, zvon č. 4, sv. Josef a sv. Jakub, es2, 189 kg.

První tři zvony byly pořízeny z darů 250 biskupů a kněží z 22 diecézí čtyř států střední Evropy v Interdiecézním projektu kněžských zvonů pro Nepomuk v Roce kněží 2009/10. Čtvrtý zvon věnovali manželé Iva a Zdeněk Kotrlí z Brna, literární měsíčník Akord. Nové zvony spolu s původním zvonem sv. Jana Nepomuka a Vojtěcha, b0, 3800 kg, od plzeňského zvonaře Václava Pernera z roku 1848, budou ze dvou věží v průčelí kostela zvonit v ladění b0+as1+b1+c2+es2. Zvony posvětil pražský arcibiskup a primas český J. Ex. Mons. Dominik Duka, OP na Karlově mostě v rámci svatojánských oslav Navalis v neděli 15. 5. 2011. Po symbolickém spuštění zvonů do Vltavy byly zvony v pondělí 16. 5. 2011 lodí Nepomuk a nákladním autem odvezeny do Nepomuku, kde byly slavnostně přivítány a uloženy v presbytáři poutního kostela. Svěcení zvonů na Karlově mostě, kterému přihlíželo okolo 5000 lidí, bylo poprvé v jeho historii od 14. století. Hlahol zvonů pražských chrámů majestátně provázel průvod se zvony od katedrály sv. Víta až k Vltavě.

V sobotu 5. 5. 2012 byly nové zvony vyzdviženy, spolu s veškerým vybavením a zvonovou stolicí, do věže poutního kostela sv. Jana Nepomuckého. Od 15. 5. 2012 bude probíhat montáž, která bude ukončena kolaudací a prvním zvoněním v sobotní předvečer nepomucké pouti, která letos připadá na neděli 20. 5. 2012. První slavností vyzvánění všech zvonů z kostelů sv. Jakuba a sv. Jana Nepomuckého v Nepomuku bude v sobotu 19. května v 18.00.

 

Víkendový program v Nepomuku

sobota 19. 5. 2012: 15.00 přednáška Prof. Víta Vlnase v hotelu U Zeleného stromu, 17.00 koncert v kostele sv. Jana Nepomuckého, 18.00 první zvonění, 18.15 mše svatá

neděle 20. 5. 2012: 11.00 poutní mše svatá v kostele sv. Jana Nepomuckého za účasti Mons. Jiřího Paďoura, biskupa českobudějovického, (viz program v příloze).

 

Děkujeme všem kněžím a biskupům, kteří přispěli do sbírky a pomohli. Děkujeme také několika ostatním dárcům z řad laiků - ctitelům sv. Jana Nepomuka, kteří kněžskou sbírku doplnili a završili. Děkujeme komunitám řeholních sester v Doksanech, Šternberku, Předklášteří u Tišnova, na Velehradě-Stojanově, v Prachaticích a v Praze u sv. Notburgy na Malé Straně, které projekt a dárce provázely svou modlitbou. Srdečně vás všechny zveme na pouť do Nepomuku, k návštěvě rodného města svatého Jana i k poslechu nových nepomuckých zvonů. Deo gratias.

(Více na www.knezskezvony.katolik.cz)

 

P. ICLic. Mgr. Ing. Vítězslav Holý, farář a vikář v Nepomuku,

P. ICLic. Mgr. Jan Martin Bejček, OSB, farář v Letonicích u Vyškova

 

Navalis 2012, program.pdf