Putování za varhanami litoměřické diecéze

Dominik Faustus 24.ledna 2019
Ve středu 23. ledna 2019 proběhla v kanceláři generálního vikáře na biskupské kurii v Litoměřicích prezentace dalších dvou dílů cyklu Putování za varhanami litoměřické diecéze. Televizní štáb navštívil Řepín, Holany a Zahrádky u České Lípy. Cyklus připravuje litoměřické biskupství a podílí se na něm diecézní organolog Radek Rejšek, zvukař Vít Janata a kameraman Jan Slavík. K účinkování v pořadu budou přizváváni nejrůznější varhaníci a umělci. Pořady budou k shlédnutí na stránkách litoměřického biskupství.    

Tento projekt můžete podpořit darem na účet číslo: 2114193276/2700   


Biskupská kurie, 23. ledna 2019, Litoměřice

 

Foto: Dominik Faustus