Putovní výstava o Přemyslu Otakaru II. zavítala na hrad Bezděz

Dominik Faustus 11.června 2020

Ve středu 10. června 2020 ve 14 hodin se na státním hradu Bezděz uskutečnilo zahájení putovní výstavy „Přemysl Otakar II. – Král, rytíř, zakladatel“ o životních osudech, vládnutí a odkazu pátého krále českého, kterou s použitím podkladů Národního památkového ústavu, ÚPS v Českých Budějovicích připravil „Města Otakarova, z.s.“. Autoři prezentace pro návštěvníky zahájili výstavu a požádali přítomného generálního vikáře litoměřické diecéze Mons. Martina Davídka o požehnání nedávno dokončených kopií pohřebních insignií, jejichž originály byly nalezeny v hrobě krále Přemysla. Program poté pokračoval prohlídkou hradu Bezděz s kastelánem Bc. Kamilem Seidlem a zájemci se nato přesunuli do kostela sv. Jiljí v obci Bezděz, kde se zazněla přednáška Mgr. Blanky Rozkošné o Otakarových městech v Podbezdězí. Program v kostele zakončila mše svatá, které předsedal Mons. Martin Davídek, koncelebroval místní farář R.D. Kamil Škoda a duchovní správce farnosti Roudnice nad Labem R.D. Martin Brousil.


Středa 10. června 2020, státní hrad Bezděz a kostel sv. Jiljí, obec Bezděz

Foto: Dominik Faustus