Radiová Recenze konference o umučení 14 pražských františkánů a o konci vlády Rudolfa II.

Hana Klára Němečková 10.října 2012

Radiová Recenze konference o umučení 14 pražských františkánů a o konci vlády Rudolfa II. Český rozhlas 6 v úterý 9. října 2012 večer odvysílal pořad věnovaný historickým souvislostem masakru pražských františkánů. Přinášíme odkaz na záznam pořadu v rozhlasovém audio archivu.

 

 

V komponovaném pořadu v rámci cyklu Lidé pera s anotací „Proti proudu času - rok 1611. Masakr v kostele Panny Marie Sněžné. Za jakých okolností k tomu došlo? zazněly mimo jiné přednášky Poslední okamžiky vlády Rudolfa II. v Praze PhDr. Jaroslavy Hausenblasové, PhD. (Filosofická fakulta UK) a Ochránci katolické víry versus obyvatelé katolického města: Vpád Pasovských a českobudějovičtí měšťané Mgr. Tomáše Sternecka, Ph.D. (Historický ústav Akademie Věd ČR, v. v. i.), citace z díla historika Josefa Pekaře i názory autora pořadu, Ivana Šterna. Recenze má mít pokračování, v programu Českého rozhlasu 6 je cyklu Lidé pera vyhrazen prostor vždy v úterý od 20.10 do 21.00 hodin.

 

Záznam pořadu najdete zde.

 

Odborná konference Čtrnáct pražských mučedníků a závěr vlády Rudolfa II. proběhla ve dnech 24. a 25. září 2012.  Připravila ji Provincie bratří františkánů ve spolupráci s Katolickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy. Zabývala se tématem nejen jako historickou událostí či dějinným obdobím, ale i z pohledu dobového myšlení, teologie a dějin umění.