Rady školských právnických osob litoměřické diecéze zasedaly

Dominik Faustus 8.prosince 2023

V pátek 8. prosince 2023 v budově Schrödingerova institutu v Jiříkově zasedaly rady školských právnických osob litoměřické diecéze. Na začátku setkání poděkoval generální vikář Mons. Martin Davídek ředitelce Základní školy Antonína Bratršovského PhDr. Janině Křimské za dlouholetou práci a předal jmenovací dekret Mgr. Haně Antonínové Hegerové, která od 1. ledna 2024 převezme její pozici. Ředitelka Schrödingerova institutu Bc. Gabriela Doušová seznámila přítomné ředitele škol a členy školských rad o setkání ředitelů církevních škol a o legislativních novinkách, které se týkají vedení škol. Po obědě pak jednotlivé školské rady při zasedáních projednaly záležitosti jednotlivých škol a provedly nezbytné administrativní kroky, které ukládá zákon. Přejeme církevním školám v litoměřické diecézi úspěšný rok 2024.

Pátek 8. prosince 2023, Schrödingerův institut, Jiříkov

Foto: Dominik Faustus