R.D. František Segeťa slaví 90. narozeniny

Dominik Faustus 1.října 2020

Ve středu 30. září 2020 navštívil litoměřický biskup Mons. Jan Baxant farnost Srbská Kamenice, kde při mši svaté pogratuloval otci Františku Segeťovi k 90. narozeninám, které slaví 1. října 2020. Přítomni byli také kněží děčínského vikariátu a další. Po mši svaté při slavnostním obědě popřál oslavenci také generální vikář Mons. Martin Davídek za litoměřické biskupství a kněze. Přítomný Antonín Randa z Cesty 121 se k přáním připojil a přinesl také pro kněze litoměřické diecéze starší 50 let darem vitamíny ve formě léků, které kněžím zajistila Cesta 121. Přítomní kněží poděkovali za velkorysý dar křesťanské lásky. Otci Františku Segeťovi se již ohlásilo také mnoho dalších gratulantů, kteří chtějí přijet poblahopřát mu k jeho kulatému jubileu. K nim se připojujeme i my na diecézním webu.

Kostel sv. Václava a prostory fary, 30. září 2020, Srbská Kamenice

Foto: Dominik Faustus