R.D. Milan Richter dával novokněžské požehnání

Dominik Faustus 7.listopadu 2022

V neděli 6. listopadu 2022 sloužil mši svatou v Liberci ve farnostech Hanychov a Rochlice novokněz R.D. Milan Richter. Na těchto místech v minulosti sloužil jako trvalý jáhen. Jako vdovce jej 22. října 2022 litoměřický biskup Mons. Jan Baxant vysvětil na kněze. Tuto neděli dával v libereckých farnostech novokněžské požehnání. Přejeme hojnost božích darů do nové životní etapy v kněžské službě!

Neděle 6. listopadu 2022, kostel sv. Jana Křtitele, Liberec - Rochlice

Foto: archiv farnosti