Ředitelka Diecézní charity a Město Litoměřice přišli popřát litoměřickému biskupovi

Dominik Faustus 22.prosince 2022

Ve čtvrtek 22. prosince 2022 navštívila litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta nejdříve ředitelka Diecézní charity Litoměřice Mgr. Karolína Wankovská, Dis. a poté zástupci Města Litoměřice, aby mu popřáli radostné vánoční svátky. Při setkání kromě přání k Vánocům a do Nového roku návštěvy promluvily o perspektivách a záměrech, které mají v novém roce 2023. Litoměřický biskup popřál jak charitám, tak i Městu Litoměřice mnoho požehnání v roce 2023.

Čtvrtek 22. prosince 2022, biskupská rezidence, Litoměřice

Foto: Martin Davídek