Reinstalace sochy sv. Prokopa v Mukově

Martin Flosman 12.října 2009

Reinstalace sochy sv. Prokopa v MukověLitoměřický biskup Mons. Jan Baxant požehnal sochu sv. Prokopa, která se po více jak půl století vrátila zpět na Mukovskou náves jako významný prvek obnovy kulturní identity obce.

Přítomna byla starostka obce Hrobčice Božena Zemanová, předsedkyně Občanského sdružení na záchranu kostela sv. Prokopa v Mukově a ostatních kulturních hodnot obce paní Jana Syslová, místní duchovní správce P. Antonín Audy z Bíliny a litoměřický biskup Mons. Jan Baxant, který obnovenou sochu sv. Prokopa také požehnal. Slavnost hudebně doprovodil žesťový kvartet Konzervatoře Teplice. Delegace místních rodáků dnes žijících v Německu, členů Spolku domovského okresu Bilin, v jejím průběhu předala významnou finanční částku 1.500 € na opravu místního kostela sv. Prokopa.

Původní sochu sv. Prokopa nechal roku 1737 vytvořit k poctě boží a sv. Prokopa na základě své poslední vůle Kryštof Gebhart z Mukova. Na mohutném barokním soklu stojí nápis: „Svatý Prokope, patrone české země, pros za nás u Boha a ochraňuj nás před morem, hladem a válkou.“ Tento barokní skvost stával na mukovské návsi dlouhá desetiletí. Na počátku 20. stol. však byla socha nedopatřením stržena splašeným volským povozem a zničena. V roce 1933 byla socha obnovena jako volná kopie sochy původní. Na svém místě však dlouho nevydržela a odsun původních obyvatel se stal pro sochu osudným. Socha uprostřed návsi překážela novým osídlencům v provozu nově vzniklého JZD. S jejím zmizením kolem roku 1952 je tedy spojena i jistá dohra politického a národnostního charakteru. Socha byla vandalsky sražena a téměř 60 let zasypána v základech družstevní váhy. V dubnu 2008 byla na základě vzpomínek po namáhavém hledání vyzvednuta. K jejímu nalezení pomohly četné svědecké výpovědi a dobová fotografie z archivu rodáků, kteří dnes žijí v západní Evropě.

Vyzdvižená socha byla silně poničena a působila velmi žalostným dojmem. Z původního originálu z r. 1737 se zachoval pouze zbytek soklu a dobová fotografie. Proto se při rekonstrukci vycházelo z dochované poničené repliky z r. 1933, která však přináší vzhledem ke svému velmi pohnutému osudu jistou historickou a duchovní výpověď. Socha byla odborně restaurována v dílně pana Radomila Šolce a osazena na místě jejího nálezu v bezprostřední blízkosti původního umístění. Finance na zrestaurování sochy byly získány z Programu podpory obnovy venkova Ministerstva pro místní rozvoj, Nadace Občanského fóra a obce Hrobčice. Náklady na restaurátorské práce činily 300.000 Kč.