Rekolekce v postní době v Litoměřicích

Jana Michálková 11.března 2010

Rekolekce v postní době v LitoměřicíchDiecézní pastorační centrum Litoměřice zve na rekolekce, které povede emeritní biskup Mons. Josef Koukl v Diecézním domě kardinála Trochty v Litoměřicích ve dnech 19. až 21. března 2010.

 

Rekolekce pro laiky - program:

pátek 19. března

18.00 mše svatá - kaple DDKT

19.00 večeře

20.00 setkání s biskupem Josefem, modlitba v kapli

 

sobota 20. března

7.00 mše svatá

8.00 snídaně

9.00 1. promluva

10.30 2. promluva

12.00 oběd

14.00 příležitost ke sv. smíření

15.30 3. promluva

17.00 modlitba růžence

18.00 večeře

19.30 setkání na konci dne, adorace

21.00 noční odpočinek

 

neděle 21. března

8.00 snídaně

9.00 příležitost ke sv. smíření

9.30 mše svatá

11.00 4. promluva

12.00 Anděl Páně, oběd

 

Zájemci získají více informací v Diecézním pastoračním centru v Litoměřicích (Komenského 4), kde také mohou podat přihlášku (tel. 416 738 036, e-mail: dpc@dltm.cz). Dotovaná cena (ubytování a strava) je 450 korun na osobu.

 

Příloha plakat_Rekolekce_2010.pdf