Relikviář na ostatky sv. Zdislavy má důstojnou podobu

Jana Michálková, tisková mluvčí 12.listopadu 2009

Relikviář na ostatky sv. Zdislavy má důstojnou podobuOstatky sv. Zdislavy, patronky litoměřické diecéze, byly ve čtvrtek 12. listopadu 2009 uloženy do nově rekonstruovaného relikviáře, umístěného v katedrále sv. Štěpána na oltáři sv. archanděla Rafaela.

Litoměřický biskup Mons. Jan Baxant ostatky světice za přítomnosti kanovníka svatoštěpánského P. Jiřího Hladíka, OCr. zapečetil biskupskou pečetí a jejich pravost potvrdil autentikou, rovněž zapečetěnou, která byla vložena do ostatkové skříňky.

Důstojný relikviář vytvořila na žádost svatoštěpánské kapituly pražská restaurátorka Jitka Jirkovská se svým manželem. Jan Jirkovský provedl řezbářské práce, jeho žena veškeré pozlacovačské práce a ozdobnou dečku, na které jsou ostatky sv. Zdislavy připevněny.

Na relikviáři jsou erby světice, a to knížecí korunka s lemberským erbem a erbem dominikánů, jejichž členkou byla. Relikviář se skládá z podstavce, který byl nově vytvořen a který nese medailon sv. Zdislavy. Dále z ostatkové skříňky ve tvaru rakvičky, ze tří stran prosklené, a vrchní desky. Vše je nově pozlaceno. Vrcholem relikviáře je samotná plastika sv. Zdislavy.

Práce trvaly téměř půl roku. „Nejsložitější bylo vytvořit návrh, aby relikviář zapadl do prostředí katedrály, řekla Jitka Jirkovská.