Relikviář na ostatky sv. Zdislavy v litoměřické katedrále

Jana Michálková 12.listopadu 2009

ostatky sv. Zdislavy, patronky litoměřické diecéze, zapečetěné a uložené do nově rekonstruovaného relikviáře, umístěného v katedrále sv. Štěpána na oltáři sv. archanděla Gabriela