Relikviář sv. Ludmily z litoměřického kapitulního pokladu připutoval na Tetín

Milena Davídková 18.září 2023

V sobotu 16. září 2023 se konaly Slavnosti svaté Ludmily na Tetíně. Na tuto slavnost Katedrální kapitula svatého Štěpána v Litoměřicích zapůjčila relikviář s ostatky svaté Ludmily. Mši svatou v 11.00 hod. celebroval Mons. Václav Malý, pomocný pražský biskup. Po mši svaté byly ostatky svaté Ludmily přeneseny v průvodu do kostela svaté Ludmily, kde byly vystaveny k úctě věřících až do 18.00 hod. Poté byly dopraveny zpět do Litoměřic. 
16. září 2023, Litoměřice, Tetín

Foto: Antonín Fegyveres