Relikviáře sv. Štěpána a sv. Ludmily v litoměřické katedrále

Jana Michálková 24.září 2009

Relikviáře sv. Štěpána a sv. Ludmily v litoměřické katedráleGenerální vikář litoměřické diecéze P. Stanislav Přibyl, CSsR sloužil v neděli 20. září mši svatou u příležitosti slavnosti vysvěcení katedrály sv. Štěpána v Litoměřicích. Věřící si zde mohou až do neděle 27. září prohlédnout relikviáře sv. Štěpána a sv. Ludmily, které nebyly v katedrále vystaveny nejméně padesát let.

Kolegiátní kapitulu s bazilikou sv. Štěpána založil v roce 1057 na pahorku nad bývalým labským brodem kníže Spytihněv II. Když zde bylo roku 1655 zřízeno biskupství, rozhodl se první biskup litoměřický Maxmilián Rudolf von Schleinitz zbořit dosavadní románský kostel a postavit novou důstojnou trojlodní katedrálu. Ta byla vysvěcena roku 1681.

 

Stavba ve stylu raného baroka o délce 50 m, výšce 20,5 m a šířce 22 m vznikala v letech 1662 – 1670 za vedení litoměřických stavitelů B. Spinety a G. Broggia. Při klenutí baziliky došlo ke statickým problémům, proto byl z Prahy přivolán D. Orsi de Orsini, který klenbu dokončil a zároveň zrušil dvě průčelní věže, navržené podle původního plánu. Samostatně stojící věž katedrály začal stavět biskup Hugo hrabě Koenigsegg (1711 – 1720), dokončena byla až v roce 1889 z iniciativy biskupa Antonína l. Frinda. Stavbu provedl, zřejmě podle návrhu vídeňského architekta Heinricha Ferstela, litoměřický stavitel Franz Sander, který ji zároveň propojil mohutným obloukem s katedrálou.

 

Ostatek paže sv. Štěpána získaný roku 1604 od arcibiskupa Martina Medka do pokladnice Ferdinanda z Lobkowicz, vévody zaháňského v Neustadtu, dostal druhý litoměřický biskup Jaroslav Ignác hrabě Šternberk. Roku 1691 dal zhotovit stříbrnou relikviářovou paži, která ale musela být roku 1809 odevzdána do císařské mincovny. Kapitula proto nechala roku 1812 zhotovit její kopii z postříbřeného obecného kovu.

 

Paži na ostatky svaté Ludmily nechal zhotovit v roce 1812 mělnický děkan Antonín rytíř Fortenborg pro tamní kostel. V pozdější době přešel tento relikviář do majetku litoměřické kapituly. Vystavena je jeho kopie.

 

Oba relikviáře mohli zhlédnout návštěvníci výstavy „Z pokladů litoměřické diecéze“, která proběhla v roce 1997 v Litoměřicích a v roce 1998 v Praze.