Repatriace kardinála Josefa Berana ve fotografiích

Milena Davídková 23.dubna 2018

V sobotu 21. dubna 2018 proběhlo, v rámci repatriace, přenesení ostatků kardinála Josefa Berana ze strahovského kláštera do svatovítské katedrály. Přenesení a následné bohoslužby se zúčastnil také litoměřický biskup Mons. Jan Baxant a jeho generální vikář Mons. Martin Davídek spolu s několika kněžími a jáhny z litoměřické diecéze. 

21. dubna 2018, bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Strahově, katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha na Pražském hradě

Foto: Vojtěch Alexa

Foto: Vilém Urbánek