Requiem za Oldřicha Felixe z Lobkowicz

Milena Davídková 9.října 2022

V sobotu 8. října 2022 se v kapli Panny Marie Bolestné na státním zámku Jezeří v severních Čechách konala zádušní mše svatá k výročí 300 let od úmrtí Oldřicha Felixe z Lobkowicz. Celebrantem byl generální vikář litoměřické diecéze, Mons. Martin Davídek. Při bohoslužbě byly vykonány také některé obřady z přípravy dospělých na křest, jako je žehnání či pomazání olejem katechumenů. 

8. října 2022, kaple Panny Marie Bolestné, zámek Jezeří

Foto: Jiří Vopálenský