Requiem za zemřelého P. Jana Hurníka v Teplicích

Dominik Faustus 3.ledna 2019

Ve středu 2. ledna 2019 od jedenácti hodin se v kostele sv. Jana Křtitele v Teplicích konala zádušní mše za teplického salesiána P. Jana Hurníka SDB, který zemřel ve středu 19. prosince 2018. Requiem celebroval litoměřický biskup Mons. Jan Baxant a rozloučit se přišlo mnoho farníků, kteří na P. Hurníka s láskou vzpomínali. Na cestu do nebe mu zahráli a zazpívali též členové romské komunity, se kterými byl P. Hurník během svého kněžského života v úzkém kontaktu. 

Během bohoslužby byl před obětním stolem vystaven koš s křížky v různém stupni rozpracování, jež otec Jan Hurník vyráběl a které si mohli po skončení obřadu všichni přítomní vzít na památku. Událost poté byla ukončena obědem v blízké restauraci.

Kostel sv. Jana Křtitele, 2. ledna 2019, Teplice

Foto: Dominik Faustus