Restaurování bočního oltáře v kostele sv. Jakuba Většího v Kvítkově v roce 2023

Dominik Faustus 16.ledna 2024

V roce 2023 proběhla II. etapa restaurování bočního oltáře Panny Marie a antependia z kostela sv. Jakuba Většího v Kvítkově. Dílo je datováno do roku 1726 a autor je neznámý. Restaurátorských prací se ujal Martin Zmeškal a ak. mal. Pavel Kobylka. V roce 2024 by měly pokračovat další práce vedoucí k restaurování hlavního oltáře. Kéž se toto dílo, které nám zpřístupňuje práci, ale i víru našich předků, zdárně pokračuje.

Kostel sv. jakuba Většího, Kvítkov

Připravil: Jan Souček