Restaurování obrazu Krista na Olivetské hoře od Mistra Litoměřického oltáře

Milena Davídková 28.ledna 2019

Litoměřické děkanství zapůjčilo Severočeské galerii výtvarného umění deskový obraz s námětem Krista na Olivetské hoře z tzv. Litoměřického oltáře. Kompletní Litoměřický oltář bude znovu k vidění od dubna tohoto roku v Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích.

Přímo v ateliéru restaurování na pražské Akademii výtvarných umění natáčela Michaela Vrchotová z rozhlasu Vltava audio záznam s jeho vedoucím Adamem Pokorným a Markétou Pavlíkovou, kteří na restaurování vzácného obrazu spolupracují, a s historičkou umění Michaelou Ottovou, která působí také jako vedoucí kurátorka Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích.

Audio záznam
si můžete poslechnout zde

Více informací naleznete na stránce 
rozhlasu Vltava

52284

Mistr Litoměřického oltáře, deskový obraz s námětem Krista na Olivetské hoře z tzv. Litoměřického oltáře,
tempera na smrkovém dřevě, 1505-1507 (foto: Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích)

Zdroj informací:
https://vltava.rozhlas.cz/mistr-litomerickeho-oltare-znovuotevrene-otazky-nad-dilem-nejvetsi-malirske-7728240#volume