Restaurování obrazů sv. Jiří a sv. Václava z kostela Nanebevzetí Marie v Chorušicích

Dominik Faustus 9.prosince 2023

Minulý rok začalo na Akademii výtvarného umění v Praze restaurování obrazů sv. Jiří a sv. Václava z kostela Nanebevzetí Panny Marie v Chorušicích. Deskové obrazy s vyobrazením sv. Jiří a sv. Václava původně pochází z kostela Nanebevzetí P. Marie v Chorušicích. Koncem 20. či začátkem 21. století byly obrazy přemístěny do kostela sv. Martina ve Mšeně kvůli nevyhovujícím klimatickým podmínkám. Původně byly malované desky křídly oltářní archy. Později byl oltář rozdělen na více částí uchovávaných volně. Obrazy jsou datované rokem 1501, ve svatozáři světců. Malba sv. Jiří a sv. Václava je provedena pravděpodobně na dřevěnou lipovou podložku. Oba obrazy jsou kulturní památkou zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. Malba je vytvořena technikou tempery na dřevěné desce (olejomalba). Pozadí je pojato výzdobnou technikou – gravírováním. K zadní straně obrazu sv. Jiří a sv. Václava byly připevněny dva vodorovné spoje (svlaky), za které byly obrazy zavěšeny na zdi. V důsledku degradace materiálu došlo k pádu desky s vyobrazením sv. Jiří na zem. Po převozu na Akademii výtvarných umění v Praze byl obraz sv. Jiří se svým protějškovým obrazem sv. Václava dán na měsíc do dusíkové atmosféry kvůli eliminaci (zahubení) dřevokazného hmyzu. Následně došlo k petrifikaci (zpevnění) dřevěné podložky. Pro oba obrazy byla vytvořena dřevěná nosná konstrukce pro manipulaci s deskou. Obraz sv. Jiří restauruje student Akademie výtvarného umění Edgar Mašek a desku s vyobrazením sv. Václava studentka Marie Čádová pod odborným vedením akademické malířky Markéty Pavlíkové, Ph.D. Restaurování bude probíhat celý následující rok. Po dokončení restaurování se oba obrazy vrátí zpět do kostela ve Mšeně.

Foto: Magda Černá, Marie Čadová