Říjnová prvopáteční pouť za duchovní povolání v Doksanech

Milena Davídková 5.října 2019

V pátek 4. října 2019 se od 20 hodin v Doksanech konala pravidelná pouť za duchovní povolání na první pátek v měsíci. Hlavním celebrantem byl P. Wolfgang Horák, O.Praem., koncelebrovali generální vikář Mons. Martin Davídek a R.D. Lukáš Hrabánek. Pouť byla zakončena eucharistickou adorací, procesím - z důvodu deště uvnitř kostela, a svátostným požehnáním. V průběhu poutní mše dorazil mezi poutníky také krušnohorský okrskový vikář J.M. can. Grzegorz Czerny a mostecký děkan P. Leo Gallas, O.Cr. Po liturgické části poutě následovalo agapé v horních místnostech farního domu, kam přítomné poutníky pozval P. Horák.

 4. října 2019, kostel Narození Panny Marie, Doksany

Foto: Martin Davídek a Richard Kavan