Říjnové zasedání litoměřické konzistoře

Milena Davídková 27.října 2022

Ve čtvrtek 27. října 2022 se od 10 hodin sešli vedoucí odborů litoměřické diecézní kurie, aby pod vedením generálního vikáře Mons. Martina Davídka projednali aktuální otázky.

Čtvrtek 27. října 2022, Dómské náměstí, Litoměřice 

Foto: Dominik Faustus