Říjnové zasedání vedoucích odborů litoměřické konzistoře

Dominik Faustus 13.října 2022

Ve čtvrtek 13. října 2022 od 10 hodin zasedali vedoucí odborů litoměřické biskupské kurie. Generální vikář Mons. Martin Davídek seznámil přítomné s informacemi ze setkání generálních vikářů, které proběhlo o den dříve na ČBK a také kancléř biskupství podal informace týkající se datových schránek a softwaru pro farnosti ze sekce IT při ČBK. Jednotliví vedoucí odborů pak podali aktuální informace o dění ve svých odděleních. Příští zasedání se bude konat za čtrnáct dní rovněž v budově diecézní kurie.

Čtvrtek 13. října 2022, Dómské náměstí, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus