Říjnový Kněžský den v Litoměřicích

Milena Davídková 18.října 2017

Kněžský den se konal v úterý 17. října 2017 v Diecézním domě kardinála Trochty v Litoměřicích. Po modlitebním úvodu, vedeném biskupem Mons. Janem Baxantem, a duchovním slově v kapli, přednesl svůj příspěvek na téma Pastorační fond ing. Roman Zima, zástupce diecézního ekonoma a vedoucí účetního oddělení litoměřického biskupství.
Následně proběhlo školení bezpečnosti práce pod vedením pana Romana Stanislava. Setkání bylo zakončeno obědem v Biskupském pivovaru.

17. října 2017, Diecézní dům kardinála Trochty, Litoměřice


Foto: Martin Davídek