Ročníkové setkání kněží 40 let po kněžském vysvěcení

Jana Michálková 21.června 2016

Ročníkové setkání kněží 40 let po kněžském vysvěcení Bývalí studenti litoměřické bohoslovecké fakulty, vysvěcení na kněze v roce 1976, pořádali v Litoměřicích ročníkové setkání. V katedrále sv. Štěpána v úterý 21. června 2016 společně slavili u příležitosti 40 let od kněžského vysvěcení děkovnou mši svatou.

 

Znovu se tak vrátili do míst, kde před lety studovali, aby s odstupem 40 let zavzpomínali na dobu studií, na své učitele a spolužáky a povyprávěli si, jak rozmanité byly jejich cesty kněžské služby.

Z původního počtu 25 bohoslovců (dva odešli do zahraničí, čtyři již zemřeli) přijelo na setkání do Litoměřic deset bývalých spolužáků. Mezi nimi tři biskupové - diecézní biskup brněnský Mons. Vojtěch Cikrle, pomocný biskup královéhradecký Mons. Josef Kajnek a pomocný biskup pražský Mons. Václav Malý. Dalšími kněžími byli: Rudolf Friedl, Jan Gacík SDB, Václav Habart, Stanislav Kovář, Jozef Bohuslav Šprlák O.Praem., Josef Tichý SJ a v litoměřické diecézi působící Miroslav Šimáček (současný arciděkan v Ústí nad Labem a kanovník svatoštěpánské kapituly). V katedrále sv. Štěpána společně slavili děkovnou mši svatou. Jejím hlavním celebrantem byl litoměřický biskup Mons. Jan Baxant, kázal Mons. Václav Malý.

„Poděkujme Pánu, že si nás povolal, buďme šťastni, že jsme přes všechna klopýtnutí, všechna úskalí, přes všechny neúspěchy, ale třeba i úspěchy dospěli až k tomuto výročí, a prosme o to, jak říká sv. Pavel, aby v nás znovu a znovu zazářilo světlo Boží, abychom čerpali z toho, že pro Boha jsme dosti dobří, aby s námi počítal, a že budeme ztělesňovat Boží důvěru a Boží velikost, řekl Mons. Malý.

Biskup Jan Baxant poukázal na to, že Litoměřice - a zdejší katedrála - jsou bohaté rozhodnutími mladých lidí ke kněžství a tím, že tu bývalí bohoslovci nechali kus svého srdce. „Na to myslím, vzpomínám, s tím počítám a z toho se raduji, řekl biskup.

Římskokatolická cyrilometodějská bohoslovecká fakulta v Praze se sídlem v Litoměřicích byla předchůdcem Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. V Litoměřicích sídlila v letech 1953-1990.

 

2016-06-21

2016-06-21

Děkovná mše svatá v katedrále sv. Štěpána 21. června 2016.