Rodiny zaměstnanců biskupské kurie se setkaly s Mons. Janem Baxantem

Jana Michálková 17.června 2010

Rodiny zaměstnanců biskupské kurie se setkaly s Mons. Janem BaxantemRodiny zaměstnanců biskupské kurie měly příležitost osobně se setkat a pohovořit si s litoměřickým biskupem Mons. Janem Baxantem a generálním vikářem litoměřické diecéze P. Stanislavem Přibylem, CSsR. Setkání, jehož vzácným hostem byl apoštolský nuncius v České republice Mons. Diego Causero, probíhalo na palubě lodi Porta Bohemica 1 v pondělí 14. června 2010.

Plavba po Labi je jedním z tipů na výlet za krásami Českého středohoří.  Nositelem projektu pravidelné veřejné lodní dopravy, na němž se podílejí města a obce ležící podél dolního toku řeky Labe, je město Litoměřice. Její provoz byl v rámci rozvoje cestovního ruchu v regionu zahájen na jaře 2008.

Zájem postupovat společně při realizaci některých projektů a spolupracovat v oblasti cestovního ruchu deklarovali litoměřický biskup Mons. Jan Baxant a starosta města Litoměřice Ladislav Chlupáč letos na jaře, kdy podepsali memorandum o spolupráci. První společnou aktivitou biskupství a města je otevření věže u katedrály sv. Štěpána pro veřejnost.

Díky tzv. kombikartě (letošní novince) mohou turisté absolvovat za zvýhodněných podmínek návštěvu věže u katedrály sv. Štěpána, Státního zámku v Ploskovicích, podniknout výlet lodí, na kole, vláčkem nebo cyklobusem.

 

Kombikarta - nabídka vstupného za zvýhodněných podmínek se týká

  • návštěvy věže katedrály sv. Štěpána s unikátním výhledem na královské město Litoměřice a okolí
  • návštěvy Státního zámku v Ploskovicích, jednoho z nejkrásnějších zámků v severních Čechách
  • plavby lodí Porta Bohemica 1+2 z Litoměřic do Velkých Žernosek, nebo opačně
  • jízdy výletním vláčkem do přístavu Marina Labe v Píšťanech a do Velkých Žernosek, nebo opačně
  • jízdy cyklobusem na vrcholy Českého středohoří - Mukařov (575 m.n.m.) nebo Kletečnou (600 m.n.m.)

Kombikarty se prodávají v kategorii plného, dětského a rodinného vstupného. Prodejními místy jsou pokladny na zámku v Ploskovicích, na lodích Porta Bohemica, u řidiče vláčku a cyklobusu. Dále je prodejním místem Informační centrum v Litoměřicích na Mírovém náměstí.

Turistický produkt kombikarta je první nabídkou turistům, který poskytuje celodenní program rodinám i jednotlivcům.

Jeho výhodou je, že není potřeba použít vlastní auto, protože výše jmenované dopravní prostředky nabízejí dostatek variant.

Lodě Porta Bohemica 1+2 jsou vybaveny pro přepravu jízdních kol.


Věž u katedrály sv. Štěpána na Dómském náměstí v Litoměřicích je přístupná pro veřejnost od dubna, května, června, září a října o sobotách od 13 do 17 hodin a v hlavní turistické sezoně - červenci a srpnu - v pondělí, středu, pátek a sobotu také od 13 do 17 hodin. Základní vstupné je 50 korun. Rodinné vstupné (2 dospělí + 2 děti) stojí 100 korun.  Studenti, důchodci, zdravotně postižení s průkazem ZTP a děti do 15 let zaplatí za vstupenku 25 korun a děti do šesti let mají vstup zdarma.

Návštěvu věže pro skupinu nad pět osob  mimo otevírací dobu je možné domluvit předem na tel. 416 732 440 nebo email: info@litomerice.cz