Rok sv. Anežky vyvrcholí ve svatovítské katedrále

Jiří Prinz, tiskové středisko ČBK 9.listopadu 2011

Rok sv. Anežky vyvrcholí ve svatovítské katedráleLitoměřický biskup Mons. Jan Baxant a generální vikář litoměřické diecéze P. Stanislav Přibyl CSsR se budou účastnit slavnostní mše svaté, která se uskuteční 12. listopadu od 10 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha a jíž vyvrcholí oslavy letošního 800. výročí narození sv. Anežky České.

 

Hlavním celebrantem bohoslužby bude zvláštní papežský legát, arcibiskup Kolína nad Rýnem, kardinál Joachim Meisner. Při mši svaté budou předána děkovná vyznamenání - medaile sv. Anežky České. Na bohoslužbu pak v 15 hodin ve Strahovském klášteře naváže vernisáž výstavy prací dětí z České a Slovenské republiky pořádaná hnutím Na vlastních nohou - Stonožka. Výstava nazvaná Svatá Anežka Česká - génius českého učitele potrvá do 2. prosince a shlédnout ji bude možné denně mimo pondělí od 9 do 18 hodin.

Svatoanežský rok bude zakončen unikátní výstavou s názvem „Svatá Anežka Česká - princezna a řeholnice, která bude v prostorách Kláštera sv. Anežky České zahájena 25. listopadu 2011. Uspořádání této výstavy se ujalo Arcibiskupství pražské, které spolupracuje s Národní galerií a dalšími kulturními a církevními institucemi. Půjde o první pokus o vytvoření uceleného přehledu svatoanežské tématiky ve výtvarném umění a uměleckých řemeslech. Výstava představí život a dílo sv. Anežky Přemyslovny v rovině královské dcery, ženy, kterou žádá o ruku sám císař, ale také významné představitelky panovnického rodu, která usiluje o smír v rodině a pokoj v České zemi. Bude zachycen i ohlas Anežčiny charitativní služby a její výjimečného dějinného poslání ve výtvarném umění.