Roráty před nedělí Gaudete

Milena Davídková 9.prosince 2020

Také v týdnu po 2. neděli adventní je možné v řadě míst v litoměřické diecézi navštívit ranní rorátní mši svatou. Přes všechna omezení dnešní doby naše ranní modlitba k Bohorodičce Panně Marii ať zní světem, aby ta jež nám dala Krista, mohla se za nás hříšníky u Božího trůnu přimlouvat. O nejbližší neděli latinsky zvané „Gaudete“, podle vstupní antifony této neděle: „Gaudete in Domino semper“ („Vždy se radujte v Pánu“), se na adventním věnci rozsvítí již třetí svíce a liturgie bude v barvě růžové.

9. prosince 2020, kostel sv. Jakuba, Litoměřice 

Foto: Jitka Kindlová