Roráty v Doksanech

Dominik Faustus 13.prosince 2022

Také v tomto roce se v kostele Narození Panny Marie v Doksanech konají v některých dnech ranní rorátní mše svaté. Příští roráty jsou v sobotu 17. prosince 2022. Zájemci se mohou přidat k poutníkům, kteří jdou pěšky z Bohušovic do Doksan. Sraz před kostelem v Bohušovicích je v 5:15. Možnost připojit se v Hrdlech (cca 5:45), nebo v Dolánkách (cca 6:10).

Sobota 10. prosince 2022, kostel Narození Panny Marie, Doksany

Foto: archiv farnosti