Roráty v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích

Jana Michálková 28.listopadu 2014

Roráty v katedrále sv. Štěpána v LitoměřicíchZveme vás v době adventu do katedrály sv. Štěpána v Litoměřicích na roráty. Nabízíme vám jejich přehled.

 

Ve středu 3. 12. 2014

V sobotu 6. 12. 2014

Ve středu 10. 12. 2014

V sobotu  13. 12. 2014

Ve středu 17. 12. 2014

Ve středu 24. 12. 2014

Začátek rorátů je vždy v 6.00 hodin.


Více zde: http://www.svaty-stepan.cz/

 

Roráty jsou liturgicko-hudební formou ranní mariánské mše svaté, která se koná v adventní době. Název je odvozen od vstupního zpěvu (Introitus) čtvrté neděle adventní, který začíná slovy „Rorate coeli desuper (Rosu dejte shůry). Původ rorátů sahá až do doby vlády Karla IV., jenž zavedl celoroční praxi votivních mší k Panně Marii. K těmto mším se připojila tradice liturgického zpěvu, jež svého vrcholu dosáhla v 16. století.

Časně ráno pořádané rorátní mše svaté doprovázené liturgickými zpěvy se u nás před koncilní obnovou konaly denně v průběhu celého adventu prakticky ve všech farních kostelích. Přestože žádný jiný národ nemá tak bohatě rozvinutou rorátní tradici, ve druhé polovině 20. století u nás zájem o roráty prudce opadl. V poslední době však probíhají snahy o obnovu této tradice. (www.cirkev.cz)