Roráty v Litoměřicích

Dominik Faustus 12.prosince 2018
Ve středu 12. prosince 2018 se od 6:30 hodin konaly v kostele sv. Jakuba v Litoměřicích roráty, adventní mše svatá ke cti Panny Marie. V době adventní se tyto ranní mariánské mše s typicky českými liturgickými zpěvy sloužily nejvíce v 16. století, ale za josefínských reforem začalo praktikování rorátů upadat. V současné době probíhají snahy o obnovu této adventní tradice. 


Kostel sv. Jakuba, 12. prosince 2018, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus