Roráty v litoměřické diecézi

Milena Davídková 5.prosince 2019

V litoměřické diecézi se, tak jako i v jiných diecézích v České republice, v mnoha společenstvích katolických křesťanů slaví ranní mariánské mše svaté známé pod názvem Roráty. Samotné slovo roráty vychází z latinských slov „Rorate coeli desuper", česky pak „Rosu dejte, nebesa, shůry“. Jejich původ lze hledat v období vlády Karla IV., kdy český panovník zavedl celoroční praxi votivních mší svatých k Panně Marii. K tradici těchto ranních mší se připojila i tradice liturgického zpěvu, která dosáhla vrcholu v 16. století, který provozovala zvláště literátská bratrstva. Tuto tradici přerušily josefínské reformy v roce 1783, ale ve 2. polovině 20. století byla opět navázána a ve třetím miléniu se tyto ranní rorátní mše stávají opět oblíbenými zvláště proto, že bývají objevovány staré hudební i literární skvosty, které nám zanechaly předcházející generace. Také v kostele sv. Jakuba v Litoměřicích již několik posledních let byla tradice Rorátů obnovena a tyto rorátní mše jsou stále populárnější.


5. prosince 2019, kostel sv. Jakuba, Litoměřice

 Foto: Petr Kindl