Roráty v litoměřické diecézi v roce 2021

Milena Davídková 18.prosince 2021

Jako každý rok se i letos konají v adventním čase v mnoha kostelech a kaplích litoměřické diecéze ranní mariánské mše svaté s rorátními zpěvy. Označení Roráty pochází z úvodu adventní votivní mše k Panně Marii, který začíná slovy: „Rorate coeli desuper“, česky Rosu dejte, nebesa, shůry. Jejich původ lze vysledovat až do doby Karla IV., který zavedl celoroční praxi votivních mší k Panně Marii. Obliba rorátních mší svatých dosáhla vrcholu zřejmě v 16. století a poté jejich sláva poněkud opadla. K jejich obnově došlo až ve 20. století a jejich obliba trvá dodnes.
Fotografie z Rorátů z různých kostelů litoměřické diecéze rádi přidáme do fotogalerie.

18. prosince 2021, kostel Narození Panny Marie, Doksany

Foto: Martin Davídek

1. prosince 2021, kostel Všech svatých, Litoměřice

Foto: Marie Mazancová