Roráty ve 3. týdnu adventním

Dominik Faustus 16.prosince 2020

Také ve 3. týdnu adventním se konají v řadě míst litoměřické diecéze jitřní mariánské mše zvané Roráty. I když je letos tradiční rorátní zpěv omezen, přesto na ně přichází řada lidí, kteří se chtějí poklonit Bohu a prosit Matku Boží Pannu Marii o přímluvu u jejího Syna, jak je viděl na fotografiích od sv. Jakuba v Litoměřicích.

Středa 16. prosince 2020, kostel sv. Jakuba, Litoměřice

Foto: Jitka Kindlová