Rovensko pod Troskami má nového faráře

Dominik Faustus 5.března 2019

V neděli 3. března 2019 se v 10 hodin konala v kostele sv. Václava v Rovensku pod Troskami slavnostní mše s instalací nového faráře, kterým je nyní P. Tomasz Dziedzic. Do Rovenska byl z ustanovení litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta povolán z Třebenic, aby nahradil dlouholetého faráře P. Františka Kocmana. P. Dziedzice do úřadu v neděli uvedl generální vikář litoměřické diecéze Mons. Martin Davídek. Bohoslužbu si spolu se starostkou Rovenska Jiřinou Bláhovou přišlo prožít mnoho místních farníků, kteří chtěli přivítat svého nového duchovního správce, z polské diecéze Legnica se přijel jako host zúčastnit P. Rodryg Albin a při mši přisluhoval také Jan Hrubý, jáhen z Újezdu pod Troskami.                          Během příchodu ke kostelu nového faráře přivítaly unikátní historické rovenské zvony v přilehlé dřevěné zvonici. Po bohoslužbě v kostele se generální vikář a nově ustanovený farář šli na místní hřbitov pomodlit za zemřelé kněze a farníky.       

Kostel sv. Václava, 3. března 2019, Rovensko pod Troskami

Foto: Dominik Faustus