Rozloučení s knězem Rudijem Kilankem

Josef Šindar 5.března 2012

Rozloučení s knězem Rudijem KilankemVe čtvrtek 8. března 2012 se loučí ve Wotrowě (Ostro) Lužičtí Srbové s knězem PhDr. Rudijem Kilankem, který zemřel 1. března po krátké těžké nemoci v Budyšíně.

 

P. Rudij Kilank se narodil 22. 5. 1937 v Kanecích, vesničce nedalo starobylého kláštera Marijna Hwězda (Marienstern). Pokřtěn byl ve farním kostele sv. Bena  ve Wotrowě, ve kterém v roce 1963 přinesl i svou první mešní oběť a kde po kněžském působení „w Serbach (ponejvíce v Budyšíně) také devět let před odchodem na odpočinek působil jako farář. Několik let stál i v čele národní organizace Towarstwo Cyrila a Metoda. V první polovině 90. let minulého století působil jako kněz i v litoměřické diecézi - pomáhal při duchovní správě v Raspenavě P. Rabanovi.

Rudij Kilank se zabýval už od mládí historií, studoval dějiny. Ve své dizertační práci se soustředil na osvícenskou dobu a osobnost biskupa France Jurja Loka (1751-1831), rodáka z lužického městečka Kulow (Wittichenau). Autorsky  spolupracoval na dvojím vydání Serbskeho biografiského slownika (1970 a 1982), velké obrazové publikaci Katholische sorbische Lausitz (s M. Salowskim - 1976), na jednom díle řady Serbska bibliografija 1966-1970 (1976) a rovněž  spolupracoval  na lublinské Encyklopedii Katolickiej (1979). V roce 2009 přednášel v Praze o největším lužickosrbském básníku J. B. Ćišinském.

Pater Rudolf Kilank byl kněz zbožný a důsledný, noblesní ve vystupování, laskavý a přátelský ve vztazích. Jistě na něj vděčně vzpomenou i severní Čechy a věrní jej doprovodí modlitbou. R.I.P.!