Rozvoj biskupského gymnázia v Bohosudově

Dominik Faustus 19.října 2022

Ve středu 19. října 2022 v dopoledních hodinách se v budově Biskupského gymnázia v Bohosudově setkali představitelé školy se zástupci litoměřického biskupství a vedení gymnázia, aby projednali další rozvoj školy po technické stránce. Jedná se v první etapě o výtah v budově školy, o novou audiovizuální učebnu a bezbariérový přístup, ve druhé etapě pak o úpravu výdejny obědů a chemickou laboratoř. Kéž se děti brzy dočkají nových prostor, ve kterých se budou cítit dobře.

Středa 19. října 2022, Biskupské gymnázium, Bohosudov

Foto: Dominik Faustus