Růžencové setkání v Malé Veleni

Dominik Faustus 14.ledna 2024

Růžencové společenství z Malé Veleně, které mj. doputovalo letos také na pouť do Filipova v sobotu 13. ledna, poslalo fotografie ze svého modlitebního setkání. Zvláště v týdnu od 18. ledna, kdy prožíváme týden modliteb za jednotu křesťanů, kéž všechna podobná společenství prosí Pannu Marii, Matku jednoty křesťanů, aby mezi všemi rozptýlenými dětmi zavládla jednota v jejím Synu a našem Pánu Ježíši Kristu. Matko Boží, matko jednoty, oroduj za nás!

Foto: Pavel Petr Ledinský