Růžencové setkání v Malé Veleni ve farnosti Jedlka

Dominik Faustus 21.listopadu 2023

Růžencové společenství v Malé Veleni se s námi opět podělilo o fotografie ze setkání. Ať tato modlitební aktivita oslovuje další lidi, aby se úcta k Bohu i Matce Boží všude šířila.

Foto: Pavel Petr Ledinský