Rynoltice, kostel sv. Barbory

Jana Michálková 23.června 2012

Rynoltice, kostel sv. BarboryDnešní podoba kostela pochází z 18. století, jeho historie však sahá až do středověku.

 

Již v první zmíňce o Rynolticích z roku 1364 je uvedeno, že obec měla farní kostel. Avšak původní středověkou stavbu zničila husitská vojska. Roku 1669 byla na starém rynoltickém hřbitově postavena kaple, v letech 1745-1748 pak přestavěná na kostel zasvěcený sv. Barboře.

 

Financování obnovy památky

V roce 2013 se ŘK farnosti Rynoltice podařilo získat dotaci Ministerstva kultury ČR na již V. etapu opravy havarijního stavu krovů. Celou rekonstrukci je možné realizovat pouze díky solidaritě okolních farností - Dlouhý Most, Křižany a Žibřidice, neboť farnost Rynoltice nemá žádné finanční příjmy.

Kostel by mohl svému účelu opět sloužit od roku 2014, ale práce na něm zdaleka nekončí. Před otevřením kostela veřejnosti bude ještě nutné dokončit některé opravy interiéru. V budoucnu musí být postupně vyměněna okna, natřena báň kostelní věže, prořezána lipová alej vedoucí ke kostelu a opravena fasáda kostela.

ŘK farnost Rynoltice tak bude i v příštích letech závislá na solidaritě farností a na darech. Máte-li zájem pomoci s opravou rynoltického kostela, můžete své dary zasílat na farní účet číslo 43-9917750277/0100 v.s.: 46749152

 

Více informací naleznete zde.


Kontakt

Bc. Michal Olekšák, administrátor in materialibus

tel.: (+420) 602 945 915

e-mail: farnost.dlouhymost@centrum.cz