S milosrdnými bratry na Kuksu

Milosrdní bratři zvou mladé muže od 18 do 40 let, kteří se cítí být povoláni sloužit potřebným lidem a žít v komunitě, na kulturně duchovní setkání s řeholníky. Konat se bude ve dnech 6.–8. dubna 2018 (pátek–neděle) na Kuksu.

Poznejte milosrdné bratry, jejich způsob řeholního života a působení ve službě hospitality, křesťanské péče o nemocné a jakkoli potřebné. Prožijte duchovní obohacení v duchu prohlubování svého osobního povolání.

Navštivte s nimi architektonický skvost, který je právem nazýván barokní perlou Podkrkonoší, ale především místo, kde spolubratři po staletí ošetřovali nemocné a starali se o chudé.

Pro účastníky bude zajištěno ubytování přímo v hospitálu Kuks a strava.

Přihlašujte se na mailu prevor@milosrdni.cz do 16. března 2018.

Plakát ke stažení.


28918