Salesiáni otevřeli nové středisko pro práci s mládeží

Jana Michálková 2.října 2009

Salesiánské středisko Štěpána Trochty – dům dětí a mládeže v Teplicích slavnostně otevřelo ve středu 30. září 2009 nové prostory střediska na Luně v Teplicích – Trnovanech. Slavnosti se spolu se zástupci města, Ústeckého kraje, zástupci zřizovatele Salesiánské provincie Praha a dalšími hosty zúčastnil a nové prostory pro práci s dětmi a mládeží požehnal litoměřický biskup Mons. Jan Baxant.

„Jde nám o to pomoci všem dětem, které k nám přijdou, naplnit volný čas smysluplně a pomoci jim, aby z nich vyrostli dobří a slušní lidé. Nabízíme individuální pomoc lidem, kteří se ocitli  v nelehkých životních situacích. Při své činnosti spolupracujeme s Oblastní charitou Teplice, se školami a dalšími institucemi v Teplicích,“ řekl ředitel Ladislav Nádvorník.

 

Cílovou skupinou střediska, které přispívá k výchově a celkovému rozvoji a růstu mladých lidí v salesiánském duchu založeném na křesťanských hodnotách, jsou především děti ze sociálně slabých rodin, které nenavštěvují zájmové kroužky, mají výchovné problémy a svůj volný čas by jinak trávily na ulici. Zázemí zde najdou jak maminky s předškolními dětmi, tak školáci a nově i mládež do 21 let.

 

Středisko na Luně v Trnovanech je druhým střediskem v Teplicích provozovaným salesiány. V prvním z nich, v Proseticích, úspěšně působí již deset let.

 

Pronajaté prostory na Luně v Trnovanech se v uplynulém roce podařilo zrekonstruovat a vybavit zařízením za pomoci dotace Magistrátu města Teplice, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Nadace ČEZ, z prostředků Evropských strukturálních fondů a státního rozpočtu, za významného přispění  mnoha podnikatelských subjektů z celé České republiky a nezištné pomoci dobrovolníků.