Salesiánovi P. Janu Robovi je dnes 103 let

Jana Michálková 17.prosince 2017

Salesián P. Jan Rob se dnes, v neděli 17. prosince 2017, dožívá 103 let. Nejstarší kněz v litoměřické diecézi prožívá své významné životní jubileum v Teplicích - uprostřed komunity svých spolubratří, kteří o něj pečují. P. Jan Rob tráví tyto dny na lůžku, v modlitbách, přijímá Pána Ježíše. Jeho aktuální zdravotní stav odpovídá jeho vysokému věku. Přejeme a vyprošujeme otci Janovi Boží pomoc, zdraví a ochranu Panny Marie.

P. Jan Rob SBD byl na kněze vysvěcen v roce 1948 biskupem Štěpánem Trochtou. V 50. letech si prošel Pomocnými technickými prapory i vězením, v rámci civilního zaměstnání působil jako „tajný salesián“. Do farní správy se na výzvu biskupa Trochty vrátil v roce 1969.