Saletini z různých částí světa v Bozkově

Dominik Faustus 15.listopadu 2023

Ve dnech okolo 32. neděle v mezidobí navštívili saletini z Afriky a Indie své řádové spolubratry v Bozkově u Semil. Rádi se s námi podělili o několik fotografií ze společně prožívaných chvil. Kéž jim Matka Boží, které jsou zasvěceni, vyprosí mnoho požehnání pro jejich působení v litoměřické diecézi i v celém světě.

Foto: Henryk Kuman