Sbírka na misie

Jana Michálková 14.října 2013

Sbírka na misieBiskupství litoměřické vyhlašuje na neděli 20. října 2013 celodiecézní sbírku na misie.

 

Z výtěžku této sbírky podporují Papežská misijní díla (www.missio.cz) např. stavbu a opravu kostelů, kaplí, far, klášterů, pastoračních center, domova pro staré a nemocné kněze, nákup jízdních kol a aut potřebných pro pastorační činnost. Další příspěvky jsou určeny na léčebné výdaje, biblické kurzy, formační a vzdělávací programy pro mládež a katechisty.

Na základě ustanovení Kongregace pro evangelizaci národů a Stanov Papežských misijních děl se Misijní neděle slaví ve všech farnostech a diecézích různého ritu na celém světě.