Sbírka na pojištění diecéze 2012

Hana Klára Němečková 20.listopadu 2012

Sbírka na pojištění diecéze 2012Biskupství litoměřické vyhlašuje na neděli 25. listopadu 2012 celodiecézní sbírku na pojištění církevního majetku na území diecéze.

 

V roce 2011 bylo vybráno při sbírce na pojištění 850 826 Kč. Náklady na pojištění diecézního majetku v uplynulém roce činily 1 969 892 Kč.

Děkujeme za Váš dar, jehož prostřednictvím pomůžete farnostem, které nemají prostředky na pojištění svého majetku. Vaše štědrost bude výrazem solidarity. Své dary můžete rovněž zasílat na účet Biskupství litoměřického:

číslo účtu 1002148329/0800, variabilní symbol 649222.

 

Plakát ke stažení: Sbírka pojištění 2012listopad.pdf