Sbírka na pojištění diecézního majetku

Marie Koscelníková 22.listopadu 2011

Sbírka na pojištění diecézního majetkuBiskupství litoměřické vyhlašuje na neděli 27. listopadu 2011 celodiecézní sbírku na pojištění církevního majetku na území diecéze.

V roce 2010 bylo vybráno při sbírce na pojištění 671 163,- Kč. Skutečné náklady na pojištění však činí celkem 1 899 044, 72 Kč. Na pojistné události přitom vyplatila pojišťovna za rok 2010 biskupství a jednotlivým farnostem 2 572 685,- Kč.

Vaším darem pomůžete farnostem, které nemají prostředky na ochranu svého velmi ohroženého majetku. Vaše štědrost bude výrazem solidarity.

Své dary můžete rovněž zasílat na účet Biskupství litoměřického:
číslo účtu 1002148329/0800, variabilní symbol 649222.

Děkujeme za vaši štědrost.