Sbírka na záchranu konojedského mobiliáře byla spuštěna

Kristýna Solničková 2.ledna 2018

Barokní kostel Nanebevzetí P. Marie je součástí bývalého servitského konventu, který byl nejvýznamnější z pěti servitských klášterů v české provincii. Kostel byl vysvěcen litoměřickým biskupem Valdštejnem roku 1762. Po zrušení servitského řádu roku 1786 fungoval kostel jako farní a klášter přešel do soukromého vlastnictví. Pozdně barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie stojí na místě staršího raně barokního kostela (z něho byla do nové stavby zahrnuta pouze krypta). V roce 1945 byl kostel poškozen výbuchem v nedalekém lomu. Ve 2. pol. 20. stol. byl zámek a kostel využíván armádou a postupně se dostal do havarijního stavu, odstřely v nedalekém kamenolomu zapříčinily také jeho statické narušení. Od 80. let byl kostel postupně vystěhováván a opakovaně vykraden. V letech 2015/2016 prošel kostel celkovou rekonstrukcí díky prostředkům z Norských fondů.

Zařízení kostela bylo ještě v 70. letech 20. stol. opravdu bohaté. Na stavbu oltářů byl použit mramor dovezený z Itálie a Rakouska, na výzdobě se podílel také pražský sochař I. F. Platzer nebo liberecký malíř F. Leubner. Všechny oltáře měly bohatou architektonickou a sochařskou výzdobu, avšak v době, kdy se o kostel nikdo nestaral a postupně chátral, došlo k rozkradení a značné devastaci inteeriéru.

Dochovaný mobiliář byl z důvodu záchrany počátkem 90. let 20. stol. kompletně odstrojen a převezen do Varnsdorfu, kde byl na několika místech deponován. Po stavební obnově kostela proběhlo v letech 2016/2017 opětovné přemístění mobiliáře, částečně do kostela a částečně do depozitáře (z důvodu havarijního stavu). Finanční prostředky na převoz i ošetření všech předmětů proti dřevokaznému hmyzu poskytl Vladimír Přibyl, majitel kostela a zámku.

Mobiliář, který je dodnes v majetku farnosti, však vyžaduje kompletní restaurování. Jedná se o většinu sochařské výzdoby, část oltářních obrazů, oltář sv. Tekly, oltář Božího hrobu a oltář sv. Jana Nepomuckého, křtitelnici, část mramorové výzdoby, soubor lavic z oratoří či ozdobné a chórové mřížky. Náklady na tyto práce však přesahují částku 11 mil. Kč. Římskokatolická farnost Konojedy se proto prostřednictvím veřejné sbírky obrací s žádostí o pomoc na všechny, kterým není lhostejný osud památek.

Na obnovu mobiliáře můžete přispět do kasičky při návštěvě akcí, které se v kostele konají, či zasláním daru na účet veřejné sbírky 5072127329/0800.

Konojedy_VS_letáček

Prostřednictvím veřejné sbírky můžete pomoci zachránit i mnoho dalších památek, jejichž přehled naleznete zde.