Sbírka Svatopetrský haléř 2011

Jana Michálková 19.února 2011

Sbírka Svatopetrský haléř 2011Při bohoslužbách v neděli 20. února 2011 bude ve farnostech probíhat kostelní sbírka Svatopetrský haléř. Její výtěžek je určen Svatému otci, aby mohl jménem celé církve pomoci lidem v nouzi. V loňském roce věnoval papež Benedikt XVI. z peněz získaných v této sbírce 25 000 EUR na pomoc lidem postiženým ničivou povodní v severních Čechách.

 

Sbírka Svatopetrský haléř se koná každoročně po celém světě v období kolem svátku Stolce sv. Petra, apoštola, (22. února), jehož nástupcem papež je. Získané finanční prostředky slouží tomu, aby mohl Svatý otec jménem katolické církve přispět ke zmírnění následků neštěstí, pomoci obětem válečných konfliktů, živelných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem, kteří se ocitli v nouzi.

Díky této sbírce přišla v loňském roce finanční pomoc i do severních Čech. Papež Benedikt XVI. rychle zareagoval na zoufalou situaci lidí v severních částech litoměřické diecéze, postižených loni v srpnu ničivou povodní, a poslal na pomoc obětem této živelné katastrofy 625 000 Kč.

 

Svatopetrský haléř připomíná chudou vdovu z evangelia, kterou Kristus Pán obdivuje za to, že dala to poslední, co měla. „Ježíš pozoroval, jak bohatí vhazují své dary do chrámové pokladnice. Uviděl i jednu nuznou vdovu, jak tam hodila dvě drobné mince, a řekl: „Vpravdě vám pravím, že tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní. Neboť ti všichni dali dary ze svého nadbytku, ona však ze svého nedostatku; dala všechno, z čeho měla být živa. (Lk 21,3)

Podle slov papeže Benedikta XVI. je sbírka „...jasným výrazem účasti všech věřících na dobročinných iniciativách římského biskupa pro světovou církev. Toto gesto nemá jen praktickou, ale také zřetelně symbolickou hodnotu jako znamení jednoty s papežem a starosti o potřeby bratří, a proto má tato služba hodnotu také pro církev. (...při audienci pro Circolo di San Pietro, 25. února 2006)