Sbírka Svatopetrský haléř 2020

Milena Davídková 21.února 2020

V neděli 23. února 2020 se v litoměřické diecézi při všech bohoslužbách koná sbírka Svatopetrský haléř. Její výtěžek je věnován na charitativní činnost a pomoc univerzální církvi. Jedná se o starobylou sbírku, jejíž kořeny sahají až do 8. století. Její výtěžek je určen do rukou Svatého otce, který jej pak rozděluje podle aktuálních potřeb církve.

Bližší informace o využití finančních prostředků lze nalézt na webu: http://www.obolodisanpietro.va/ 
Stránky jsou dostupné ve třech světových jazycích.

V minulých letech Svatý otec přispěl z této sbírky také na postižené při přírodních katastrofách v litoměřické diecézi.